'Consument dupe van nieuwe wet betalingsregelingen'

Een nieuwe wet die consumenten moet beschermen voor te dure leningen, dreigt bedrijven te overladen met rompslomp. Daar zouden klanten de dupe van zijn.

1127281_golden_money_3Een nieuwe wet die consumenten moet beschermen voor te dure leningen, dreigt bedrijven te overladen met rompslomp. Gevreesd wordt dat ondernemingen eisen dat consumenten het geleende bedrag in een keer terugbetalen en dat klanten sneller een BKR-notering krijgen, schrijft het Financieele Dagblad.

Tienduizenden middelgrote en kleine bedrijven moeten door de nieuwe wet een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten als ze klanten met een achterstallige schuld een financiële regeling willen aanbieden. Daarvoor waarschuwen werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en Eerste Kamerlid Ankie-Broekers-Knol (VVD) in de krant.

Het wetsvoorstel waar zij op doelen ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Met het voorstel komt het kabinet-Rutte tegemoet aan een Europese richtlijn. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is niet opgemerkt dat het wetsvoorstel voor problemen dreigt te zorgen.

De wet moet voorkomen dat klanten een te dure lening afsluiten. Om dat te bereiken moeten kredietverleners zich laten toetsen door de AFM. Maar ook bedrijven die klanten met een betalingsachterstand een regeling aanbieden worden als kredietverlener gezien. Zij moeten dus ook een AFM-vergunning aanvragen.

Een vergunning is nodig zodra een bedrijf extra kosten in rekening brengt voor het treffen van een betalingsregeling. Dat is meestal het geval, al gaat het vaak slechts om enkele tientallen euro's.

Het ministerie van Financiën ontkent volgens de krant dat tienduizenden bedrijven hierdoor een vergunning nodig hebben, maar advocatenkantoor Nauta Dutilh trekt andere conclusies. Zelfs bij uitstel van betaling korter dan drie maanden zou een vergunning nodig zijn.

Voor een vergunning zijn werknemers met de juiste diploma's nodig. Ook moet het bedrijf zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie. De klanten moeten worden onderworpen aan een kredietwaardigheidstoets. De krant wijst erop dat dit haaks staat op het kabinetsvoornemen om de rompslomp voor bedrijven te verminderen.

De Consumentenbond stelt dat klanten door de nieuwe werkwijze voor kleine schulden al een notering kunnen krijgen bij het Bureau Krediet Registratie. "Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, wij zijn er juist voor dat consumenten niet oneindig veel leningen kunnen afsluiten", zegt een woordvoerder. "Maar onze ervaring is dat bedrijven wel erg rigide met een BKR-registratie omgaan. Dat zou wel wat minder mogen zijn."

Bedrijven zouden eerder concluderen dat een klant een schuld niet kan betalen. In zo'n geval mogen ze geen regeling treffen en eisen ze dus al het geld in één keer op.

Een bureau dat bemiddelt bij betalingsachterstanden, Credit Yard, stelt in de krant dat het gros van de wanbetalers de schulden via een betalingsregeling alsnog betaalt.

Bron: Novum

Op March 29, 2011