Levensloop: opnemen of doorgaan?

De overheid heeft een begrotingstekort, dit betekent dat de overheid meer geld uitgeeft dan dat zij ontvangt. Om dit op te lossen zijn er twee mogelijkheden; de uitgaven beperken of de inkomsten verhogen. De inkomsten van de overheid bestaan voor het grootste gedeelte uit het innen van belastingen. Om de inkomsten te verhogen probeert de overheid de levensloop spaarders te verleiden om het levensloopsaldo in 2013 ineens op te nemen.

Als iedereen dit doet levert dit de schatkist 2 miljard euro op. Om dit aantrekkelijk te maken wordt 20% van het levensloopsaldo op 31-12-2011 niet belast. Maar is dit wel zo aantrekkelijk?

De vraag is langs welke weg je het meeste geld overhoudt: opnemen in 2013 en met het netto bedrag doorsparen in box 3 of doorsparen in de levensloop en dit opnemen in 2021. In 2021 stopt de levensloopregeling en ben je verplicht het levensloopsaldo op te nemen.

Het voordeel of nadeel wordt bepaald door de volgende factoren:

  • Uw hoogste belastingschijf in 2013;
  • Uw hoogste belastingschijf in de toekomst tot uiterlijk 2021;
  • Belastingheffing in box 3 van 1,2%;
  • Het verschil in rente tussen de levenslooprekening en de gewone spaarrekening.

Als we uitgaan dat er in box 3 al vermogensrendementsheffing van 1,2% wordt betaald en de rente op de levenslooprekening 1% hoger is (dit is in de praktijk vaak het geval) blijkt dat in de meeste situaties doorsparen in de levensloopregeling voordeliger is. Alleen als de hoogste belastingschijf in de toekomst hoger is dan het belastingtarief in 2013 is het voordeliger om nu het levenssaldo op te nemen.

Als u de verleiding niet kan weerstaan en het levensloopsaldo toch opneemt komt dit voor u beschikbaar in box 3. De meeste mensen hebben niet de discipline om dit geld op de spaarrekening te laten staan en zullen dit opnemen. Als u dan later door een tegenslag zelf een begrotingstekort heeft kunt u dit niet meer opvangen vanuit uw levensloopsaldo. Het mag duidelijk zijn dat de overheid u dan niet te hulp komt en dat banken voor u het probleem ook niet gaan oplossen.

Op August 22, 2013