Terug

Heeft een Flexpensioen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering ?

P. Slot

November van dit jaar wordt ik 60 jaar.

Vorig jaar heb ik, na een negatieve beoordeling bij mijn enige werkgever, een mij niet verwijtbare beëindigingsovereenkomst getekend, ingaande december 2012.

ik heb geen ontslagvergoeding van mijn werkgever, bij wie ik ruim 33 jaar in dienst ben, gekregen.

Ook geen regeling over het betalen van pensioenpremie.

Deze week kreeg ik van mijn pensioenverzekeraar, Zorg en Welzijn, de mededeling dat per december 2012 mijn Flexpensioen zal ingaan, omdat ik dan geen betaald werk meer verricht.

Heeft een Flexpensioen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering ?


1 Antwoord

Antwoord van FIZA Financiële Zaken BV

Geachte heer Slot,

Bij mijn weten wordt voor werknemers boven 55 jaar en die werkloos worden door het UWV 5 jaar de pensioenpremies doorbetaald. En naar mijn weten en mening zijn inkomsten uit een pensioenovereenkomst geen inkomsten uit een dienstbetrekking, dus zou het geen gevolgen mogen hebben voor de hoogte van de WW uitkering, houdt wel rekening met het einde van het jaar, dan moet u waarschijnlijk belasting bijbetalen (inkomsten uit 2 verschillende bronnen), meestal wordt er maar door 1 van de 2 belasting ingehouden.